daoanh.com

Bản thân

1984, từ Phù Ninh, Phú Thọ
Sống và làm việc tại Hà Nội

Công việc

Giải trí, Truyền thông, Quảng cáo (2009)
Quản trị web & SEO, Thiết kế web (2013+)