daoanh.com

Bản thân

1984, từ Phù Ninh, Phú Thọ
Sống và làm việc tại Hà Nội

Công việc

Giải trí, Truyền thông, Quảng cáo (2009)
Thiết kế & Quản trị web, SEO (2013+…)

0989 347 041